Close Icon

Sulje

Jyväskylän piirilääkäri Wolmar Schildt (1810-1893) esitti haaveen kaupungissa toimivasta yliopistosta selostaessaan Suomettaressa v. 1847 uuden ala-alkeiskoulun vihkiäisiä.

Close Icon

Sulje

Jyväskylän seminaarin perustaja Uno Cygnaeus (1810-1888) vaikutti keskeisesti suomalaisen kansakoulun ja opettajankoulutuksen suuntaan ja sisältöön. Hän oli perehtynyt aikansa kasvatustieteelliseen kirjallisuuteen ja tutustunut ulkomaanmatkoillaan monenlaisiin oppilaitoksiin.

Close Icon

Sulje

Jyväskylässä aloitti vuonna 1863 toimintansa suomenkielinen opettajaseminaari, jonka ensimmäisiä oppilaita oli Ulrika Wilhelmina Johnsson (Minna Canth). Seminaarilainen Eero Mäkinen kuvasi 1860-luvun Jyväskylää piirroksissaan.

Close Icon

Sulje

Seminaari aloitti toimintansa vuokratiloissa keskikaupungilla. Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Constantin Kiseleffin suunnittelemat seminaarirakennukset valmistuivat 1880-luvun alkupuolella.

Close Icon

Sulje

Jyväskylän vanhin museo, seminaarilaisten museo perustettiin vuonna 1900. Nykyisin Jyväskylän yliopiston tiedemuseo on osa Avoimen tiedon keskusta yhdessä yliopiston kirjaston kanssa.

Close Icon

Sulje

Suomen ensimmäinen kesäyliopisto aloitti toimintansa Jyväskylässä vuonna 1912. Kesäyliopistotoiminnan käynnistäminen vaikutti merkittävästi kaupungin kehittymiseen yliopistokaupungiksi. Kuvassa kesäyliopistolaiset kuivaavat keräämiään kasveja.

Close Icon

Sulje

Jyväskylän asema suomalaisen sivistyksen keskuksena vahvistui, kun tieteellinen kirjasto perustettiin vuonna 1912. Kirjastolle kunnostettiin tilat entisestä viljamakasiinista (nyk. kahvila-hostelli Local).

Close Icon

Sulje

Jyväskylässä oli Wolmar Schildtin ajoista asti kehitetty ajatusta suomenkielisen yliopiston perustamisesta. Vuonna 1934 toimintansa aloittanut ylioppilaspohjainen kasvatusopillinen korkeakoulu, seminaarin seuraaja opettajankouluttajana, oli merkittävä askel siihen suuntaan.

Close Icon

Sulje

Seminaarin muuttuminen kasvatustieteisiin erikoistuneeksi korkeakouluksi oli suurelta osin seminaarin kasvatustieteen lehtorin Kaarle Oksalan (kuvassa keskellä) määrätietoisen toiminnan tulosta. Hänestä tuli korkeakoulun ensimmäinen rehtori ja ensimmäinen professori alanaan käytännöllinen kasvatusoppi.

Close Icon

Sulje

Suomen ensimmäinen psykologian (sielutieteen) professuuri perustettiin kasvatusopilliseen korkeakouluun vuonna 1936. Professorin virkaa hoiti ensimmäiset vuodet Niilo Mäki.

Close Icon

Sulje

Akateemisten tutkintojen suorittaminen tuli Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa mahdolliseksi 1940-luvulla. Ensimmäinen mieskandidaatti (Rauno Olavi Viitamäki) valmistui vuonna 1946 ja naiskandidaatti (Kerttu Tamminen) vuonna 1948.

Close Icon

Sulje

Kasvatusopillisen korkeakoulun ensimmäinen väitöstilaisuus järjestettiin vuonna 1949, kun Aimo Lahti väitteli aiheenaan virheet opetusopillisena ongelmana.

Close Icon

Sulje

Kansainvälisestikin tunnettu Alvar Aallon kampus rakennettiin Seminaarinmäelle vuosina 1954-1959 ratkaisuna kasvavan korkeakoulun tilatarpeisiin.

Close Icon

Sulje

Korkeakoulun 25-vuotisjuhlaan toukokuussa 1959 yhdistettiin uusien rakennusten juhlavat vihkiäiset, joihin osallistui myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen puolisoineen.

Close Icon

Sulje

Päivi Oinosesta (ed. oik.) tuli kasvatusopillisen korkeakoulun ensimmäinen naistohtori, kun hänen väitöskirjansa hyväksyttiin vuoden 1961 alussa. Oinonen opiskeli korkeakoulussa opettajaksi 1940-luvulla.

Close Icon

Sulje

Kasvatusopillinen korkeakoulu laajeni v. 1958 filosofisen tiedekunnan ja humanististen tieteiden professuurien perustamisen myötä. Oppilaitoksen nimeksi tuli Jyväskylän yliopisto v. 1966.

Close Icon

Sulje

Jyväskylän yliopiston ensimmäinen varsinainen maisteri- ja tohtoripromootio järjestettiin 6.-9.6.1969.

Close Icon

Sulje

Seminaarinmäen alue täydentyi 1970-luvulla neljällä arkkitehti Arto Sipisen suunnittelemalla rakennuksella, jotka sijoittuivat 1800-luvun seminaarirakennusten joukkoon. Puisto joutui väistymään rakennusten tieltä.

Close Icon

Sulje

Vuonna 1974 valmistunut yliopiston kirjasto on suurin Arto Sipisen Seminaarinmäelle suunnittelemista rakennuksista. Vuonna 2019 alkaa sen laajamittainen peruskorjaus.

Close Icon

Sulje

Mattilanniemi valikoitui yliopiston laajenemisalueeksi vuosina 1969-1970 pidetyssä pohjoismaisessa suunnittelukilpailussa, jonka voitti arkkitehti Arto Sipinen. Kuvassa yliopiston edustajat tutustuvat alueeseen vuonna 1978 ennen rakentamisen käynnistymistä.

Close Icon

Sulje

Yliopisto laajeni Jyväsjärven toiselle rannalle, kun Ylistönrinteelle valmistui vuosina 1991-2004 arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema rakennuskokonaisuus. 1900-luvun alkupuolella paikalla toimi Porin tulitikkutehdas.

Close Icon

Sulje

Ruusupuistoksi nimetty rakennus valmistui Seminaarinmäen läheisyyteen vuonna 2015. Kuvassa näkyy Ruusupuiston aluetta 1960-luvun lopulla.

Close Icon

Sulje

Ennen ylioppilastalon valmistumista ylioppilaskunnan tilaisuudet, kuten kuvan pikkujoulut v. 1959, pidettiin usein ruokala Lozzissa.

Close Icon

Sulje

Jyväskylän seminaarilla oli keskeinen vaikutus suomalaisten koulujen kuusijuhlaperinteen syntyyn ja leviämiseen eri puolille maata. Myös ensimmäiset suomenkieliset joululaulut laadittiin seminaarin piirissä. Kuva korkeakoulun harjoituskoululaisten juhlasta nykyisen H-rakennuksen salissa lienee 1940-luvun lopulta.

Close Icon

Sulje